ZP/136/2015

Dostawa sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i pokarmowego dla Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: