ZP/158/2015

Dostawa głowicy do aparatu USG, kolposkopu, pulsoksymetru oraz pompy infuzyjnej dla Klinik Instytutu „CZMP” w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: