ZP/179/2015

Dostawa aparatury badawczej dla Pracowni Neuroelektrofizjologii przy Klinice Neurologii Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: