ZP/186/2015

Prace remontowe w pomieszczeniach Działu Sprzedaży Usług Medycznych oraz w Gabinecie 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: