Klinika Kardiochirurgii

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab.n.med. Jacek Moll 
 łódź dla dzieci, łódź dzieciom
e-mail: kardiochirurgia@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 14 51

Główne kierunki
działalności naukowej: Kierowana przez prof. dr hab.n.med. Jacka Molla Klinika Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstała w 1990 roku. Od tego momentu operacjom poddano niemal dziesięć tysięcy pacjentów z wrodzonymi wadami serca.

Pracownicy Kliniki posiadają znaczące doświadczenie w leczeniu wrodzonych wad serca, w szczególności:

  • przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA), zarówno w postaci prostej, jak i złożonych tej wady (ponad 600 operowanych pacjentów),
  • zespołu niedorozwoju lewej komory (HLHS) – ponad 400 dzieci,
  • złożonych wad serca, tzw. serca jednokomorowego, metodą Fontana,
  • całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych,
  • złożonych wad z towarzyszącym zwężeniem aorty (koarktacją aorty) lub przerwaniem łuku aorty,
  • zespołu Fallota,
  • zwężenia i niedomykalności zastawki aortalnej metodą Rossa i Konno-Rossa.

W Klinice wykonywane są wszystkie rodzaje operacji kardiochirurgicznych za wyjątkiem przeszczepu serca.

Wyniki leczenia operacyjnego u noworodków ze złożonymi wadami serca są porównywalne z najlepszymi ośrodkami na świecie i stanowią ścisłą czołówkę europejską.

Klinika Kardiochirurgii jest jednym z wiodących ośrodków kardiochirurgii wad wrodzonych w kraju. Do roku 2013 rocznie przeprowadzanych było około 450 operacji (w tym ponad 320 w warunkach krążenia pozaustrojowego), co stanowiło niemal 20% wszystkich operacji wad wrodzonych serca w skali kraju. W 2014 roku Klinika, po sfinansowaniu modernizacji przez Ministerstwo Zdrowia, dysponować będzie 23 łóżkami w oddziale, dwiema salami operacyjnymi (w tym salą hybrydową), oraz czternastostanowiskowym oddziałem intensywnej opieki pooperacyjnej.

W związku z ogromnym rozwojem diagnostyki prenatalnej coraz więcej rodzi się w Instytucie CZMP dzieci ze złożonymi wadami serca, które wymagają pierwszej operacji w ciągu kilku pierwszych dnia życia. W ostatnich latach noworodki stanowią niemal 25% wszystkich pacjentów Kliniki.

Najmłodsi pacjenci obarczeni złożonymi wadami serca muszą być poddani wieloetapowemu leczeniu. Najczęściej drugi etap operacyjny wykonywany jest u tych pacjentów przed ukończeniem pierwszego roku życia. Dzieci, w wieku do ukończenia 1 roku życia, u których wykonywana jest ostateczna korekcja wady lub które wymagają leczenia etapowego, stanowią niemal 60% pacjentów.

Do Instytutu CZMP, jako ośrodka o najwyższym stopniu referencyjności, a równocześnie dysponującego wieloprofilowym szpitalem pediatrycznym, przekazywani są pacjenci z innych szpitali z terenu całego kraju, którzy są obarczeni wyjątkowo skomplikowanymi skojarzonymi wadami wymagającymi oceny przez doświadczony zespół lekarski.


Publikacje:  
 
Badania Kliniczne:  


 data ostatniej modyfikacji 28.03.2014