ZP/189/2015

Dostawa endoskopowej diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową  – doposażenie Kliniki Gastroenterologii Instytutu „CZMP” w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: