ZP/165/2015

Prace naprawcze polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachów papą termozgrzewalną wraz z robotami dekarskimi w zakresie gwarantującym uzyskanie szczelności pokryć dachowych na wyznaczonych powierzchniach budynków: A, B, C5, C3, D4, B Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: