Klinika Neonatologii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. profesor nadzw. Ewa Gulczyńska
PGulczynska
e-mail:

sek32@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 10 41
fax: 42 271
gdzie jesteśmy: ico_plany

 

Profil działalności medycznej:

Klinika Neonatologii specjalizuje się w ratowaniu noworodków urodzonych przedwcześnie z bardzo małą (< 1500g) i ekstremalnie małą (< 1000g) urodzeniową masą ciała. Staramy się uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia w tej specyficznej grupie noworodków. Wyniki przeżywalności w grupie noworodków urodzonych z masą ciała < 1000g sytuują Klinikę na jednym z czołowych miejsc w Polsce. Klinika Neonatologii była pierwszym w Polsce ośrodkiem w którym zastosowano lecznicze kontrolowane ochładzanie (hipotermię leczniczą) u noworodków urodzonych w ciężkiej zamartwicy. Nadal jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków leczonych hipotermią (blisko 50 pacjentów). W klinice przeprowadzamy również szeroką diagnostykę wad wrodzonych i przygotowujemy noworodki do zabiegów rekonstrukcyjnych, z których niektóre są wykonywane już na Sali porodowej.

Osiągnięcia Kliniki
 • Klinika jest jednym z wiodących ośrodków neonatologicznych w Polsce. Jest też największym ośrodkiem neonatologicznym w regionie łódzkim. W Klinice Neonatologii rocznie leczymy ok. 1200 pacjentów, opiekujemy się także noworodkami przebywającymi  z Mamami w klinikach położniczych. Łącznie jest to liczba około 4000 noworodków.
 • Koncentrujemy się głównie na terapii noworodków urodzonych przedwcześnie o bardzo małej i ekstremalnie małej masie ciała (około 200 dzieci rocznie). W tej grupie dzieci szczególny nacisk kładziemy na:
  • dostosowane do potrzeb pacjenta różnorodne, często zaawansowane techniki wentylacji, wszystkie obecnie dostępne techniki
  • różne techniki podaży surfaktantu,
  • echokardiografię funkcjonalną, pozwalającą na monitorowanie przyłóżkowe adaptacji układu krążenia
  • terapię żywieniową pozwalającą na uzyskanie wzrastania podobnie do warunków wewnątrzmacicznych
  • zindywidualizowaną opiekę neurorozwojową, opiekę ukierunkowaną na pacjenta i jego rodzinę.
  • Dużą grupę naszych pacjentów stanowią tzw. późne wcześniaki czyli noworodki urodzone pomiędzy 34-37 tygodniem ciąży a także noworodki z ciąż wielopłodowych.
   W Klinice Neonatologii wdrażane są nowoczesne techniki leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, szczególnie noworodków urodzonych przedwcześnie, obecnie dysponujemy takimi technikami jak:

   • wentylacja oscylacyjna –zapewniająca kilka-kilkanaście mikro oddechów w ciągu sekundy,
   • wentylacja objętościowa VG,
   • wentylacja stymulowana impulsami z nerwu przeponowego
   • różnorodne techniki wentylacji nieinwazyjnej.
   • inhalacyjne leczenie tlenkiem azotu
   • Do zadań zespołu Kliniki Neonatologii należy także:
    • zabezpieczenie funkcji życiowych u noworodków z tzw. krytycznymi wadami układu krążenia, które wymagają interwencji kardiologicznej w pierwszych godzinach po urodzeniu
    • abezpieczenie dzieci z przepukliną przeponową 2011 – po raz pierwszy skutecznie wykonano procedurę usunięcia balonu okludującego tchawicę płodu bezpośrednio po urodzeniu
    • zabezpieczenie noworodków z wadami przewodu pokarmowego, które poddane są zabiegom chirurgicznym w sali porodowej
    • Zespół pielęgniarski wdraża opiekę neurorozwojową dostosowując środowisko intensywnej terapii neonatologicznej do indywidualnych potrzeb pacjenta zwłaszcza dziecka o najmniejszej urodzeniowej masie ciała(NIDCAP) – odbywając specjalistyczne kursy w Holandii, UK, Szwecji.
    • Klinika Neonatologii dysponuje unikalnym inkubatorem do badań w warunkach rezonansu magnetycznego pozwalającym na obrazowanie MNR także u noworodków wymagających leczenia w warunkach intensywnej terapii– dar WOŚP
    • Klinika Neonatologii posiada również cyfrowy system fotografii kolorowej kąta przesączania, siatkówki oraz angiografii fluresceinowej. Szczególne zastosowanie aparat znajduje przy dokumentacji retinopatii wcześniaków.
    • Współpraca w gronie ekspertów opracowujących standardy żywienia noworodków.
Wykonywane zabiegi:
Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:
 • st. asystent 17
 • rezydenci 9,
 • wolontariat neurologopeda

 

 • GULCZYŃSKA EWA dr hab. n. med. profesor nadzw., e-mail:e.gulczynska@iczmp.edu.pl
 • CYRANOWICZ BOGUSŁAWA dr n.med. St.asystent
 • KOCISZEWSKA IWONA dr n.med. St.Asystent
 • SOBOLEWSKA-NOWAKOWSKA BARBARA lek.med. St. Asystent
 • GRODZICKA ALICJA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • KASPRZAK ELŻBIETA dr n.med. St. Asystent-Lekarz
 • KICIŃSKI PRZEMYSŁAW lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • LERCH ELŻBIETA dr n.med. St. Asystent-Lekarz
 • PAWŁOWSKA BARBARA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • TALAR TOMASZ dr n.med. St. Asystent-Lekarz
 • WASILEWSKA-WILK EWA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • WĄDOŁOWSKA ALICJA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • ZJAWIONA AGNIESZKA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • AUGUSTYNIAK AGNIESZKA lek.med. Rezydent-Lekarz
 • MAGDALENA WISZNIEWSKA dr n.med. St. Asystent-Lekarz
 • PACZEŚNIAK URSZULA lek.med. ml.Lekarz
 • SZWAND URSZULA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • BEDNAREK-NOWAK MARZENA lek.med. St. Asystent-Lekarz
 • DĄBROWSKA ANNA lek.med. Rezydent-Lekarz
 • SYNOWIEC AGNIESZKA Lek.med. Rezydent-Lekarz
 • ADAMEK WIOLETA Lek.med. Rezydent-Lekarz
 • ADAMEK-KNICZEK ALICJA  lek.med. Rezydent-Lekarz
 • Adriana Aaslid lek.med. Rezydent-Lekarz
 • PRZESÓR ŁUKASZ lek.med. Wolontariat
 • KRYSZCZYNSKA JOANNA dr n.med. St.asystent lekarz rehabilitant
 • Godziątkowska Joanna Rezydent –Lekarz
 • KOT JOANNA lek.med. Rezydent-Lekarz
 • GADOMSKA KATARZYNA lek.med. Rezydent-Lekarz
 • DĄBROWSKA KATARZYNA – lek.med.  ST. Asystent
Personel pielęgniarski:
 • mgr pielęgniarstwa 6
 • mgr innych specjalności 6
 • st. pielęgniarek 69
 • st. położnych 20
 • położnych 6
 • 2 doradców laktacyjnych
 • mgr fizjoterapii 1
 • specjalistki z neonatologii 30 pielegniarek
Personel pozostały:
 • sekretarki med. 2 i  1/2etatu
 • dietetyczka 1 etat
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika Neonatologii dysponuje 23 miejscami intensywnej terapii 34 miejscami opieki pośredniej i ciągłej
 • Średni czas pobytu 15,17 dnia.
 • W 2016 roku w Klinice było leczonych 1094 pacjentów.

data ostatniej aktualizacji: iaR©11.05.2017

Poradnia Patologii Noworodka
 • tel: 42 271 12 50
 • Pn. 10.25 – 18.00
 • Wt. – Pt. 8.00 – 15.35
 • Lokalizacja: Pawilon Ginekologiczno – Położniczy, poziom „0”

data ostatniej aktualizacji 27.03.2014