Klinika Kardiochirurgii

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab.n.med. Jacek Moll
 prof_moll
e-mail:

kardiochirurgia@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 14 51
fax: 42 271 14 50
gdzie jesteśmy: ico_plany

Profil działalności medycznej:

Kierowana przez prof. dr hab.n.med. Jacka Molla Klinika Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstała w 1990 roku. Od tego momentu operacjom poddano ponad dziesięć tysięcy pacjentów z wrodzonymi wadami serca.

Osiągnięcia Kliniki

Wyniki leczenia operacyjnego u noworodków ze złożonymi wadami serca są porównywalne z najlepszymi ośrodkami na świecie i stanowią ścisłą czołówkę europejską.
Klinika Kardiochirurgii jest jednym z wiodących ośrodków kardiochirurgii wad wrodzonych w kraju. Corocznie przeprowadzanych było  490 operacji (w tym 390 w warunkach krążenia pozaustrojowego), co stanowiło niemal 20% wszystkich operacji wad wrodzonych serca w skali kraju. W 2014 roku Klinika, po sfinansowaniu modernizacji przez Ministerstwo Zdrowia, dysponuje 23 łóżkami w oddziale, dwiema salami operacyjnymi (w tym salą hybrydową), oraz odrębnym oddziałem intensywnej opieki pooperacyjnej.
W związku z ogromnym rozwojem diagnostyki prenatalnej rodzi się w Instytucie CZMP coraz więcej dzieci ze złożonymi wadami serca, które wymagają pierwszej operacji w ciągu kilku pierwszych dni życia. W ostatnich latach noworodki stanowią niemal 25% wszystkich pacjentów Kliniki.
Najmłodsi pacjenci obarczeni złożonymi wadami serca, o typie serca jednokomorowego, muszą być poddani wieloetapowemu leczeniu. Najczęściej drugi etap operacyjny wykonywany jest u tych pacjentów przed ukończeniem pierwszego roku życia. Dzieci, w wieku do ukończenia 1 roku życia, u których wykonywana jest ostateczna korekcja wady lub które wymagają leczenia etapowego, stanowią niemal 60% pacjentów.
Do Instytutu CZMP, jako ośrodka o najwyższym stopniu referencyjności, a równocześnie dysponującego wieloprofilowym szpitalem pediatrycznym, przekazywani są pacjenci z innych szpitali z terenu całego kraju, którzy są obarczeni wyjątkowo skomplikowanymi skojarzonymi wadami wymagającymi oceny przez doświadczony zespół lekarski.

Wykonywane zabiegi:

Pracownicy Kliniki posiadają znaczące doświadczenie w leczeniu wrodzonych wad serca, w szczególności:

  • przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA), zarówno w postaci prostej, jak i złożonych tej wady (ponad 600 operowanych pacjentów),
  • zespołu niedorozwoju lewej komory (HLHS) – ponad 400 dzieci,
  • złożonych wad serca, tzw. serca jednokomorowego, metodą Fontana,
  • całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych,
  • złożonych wad z towarzyszącym zwężeniem aorty (koarktacją aorty) lub przerwaniem łuku aorty,
  • zespołu Fallota,
  • zwężenia i niedomykalności zastawki aortalnej metodą Rossa i Konno-Rossa
  • operacje naprawcze w skorygowaniu przełożenia dużych naczyń.
Procedury unikatowe w skali kraju:

Implementacja zastawek biologicznych uszytych z macierzy zewnątrzkomórkowej w pozycję płucną i trójdzielną.

Personel lekarski:

profesor zwyczajny 1
starszych asystentów 5
asystentów  1
rezydent  1

Personel pielęgniarski:

mgr pielęgniarstwa 2
mgr innych specjalności 7
st. pielęgniarek 14

Personel pozostały:
Dane statystyczne kliniki:

Od stycznia 2014 roku Klinika dysponuje 23 łóżkami w oddziale.
Średni czas pobytu pacjenta w Klinice Kardiochirurgii w roku 2016 wynosił 7 dni .
Rocznie wykonywanych jest około 500 operacji u pacjentów z wrodzonymi wadami serca.


data ostatniej aktualizacji: iaR©26.04.2017