ZP/13/2016

Świadczenie usługi w zakresie dystrybucji gotowych posiłków dla pacjentów Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: