Klinika Chirurgii I Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Oparzeń

Kierownik Kliniki: prof. drab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska
PPiaseczna
e-mail:

sek45@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 14 01
fax: 42 271 14 00
gdzie jesteśmy: ico_plany
Profil działalności medycznej:

Klinika prowadzi działalność chirurgiczno-diagnostyczno-leczniczą (procedury planowe i ostrodyżurowe) w zakresie :

 • chirurgii noworodka- w szczególności diagnostyka, leczenie  i postępowanie pooperacyjne we wadach wrodzonych:
  • przewodu pokarmowego w tym: niedrożności przełyku, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, malformacji odbytniczo-odbytowych,  choroby Hirschsprunga i innych postaci dysganglionozy , torbiele krezki jelita,  dróg żółciowych, w tym niedrożność oraz torbiele zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych ;
  • przepony: wrodzona przepuklina przeponowa , przepuklina rozworu przełykowego i inne;
  • powłok brzusznych : wytrzewienie (gastroschisis), przepuklina pępowinowa i sznura pępowinowego;
  • narządów klatki piersiowej: torbielowatość płuc, sekwestracje płuc, torbiele enterogenne  i inne,
  • potworniaki  okolicy krzyżowo ogonowej ;
  • naczyniaki układu limfatycznego oraz  malformacje układu krwionośnego
  • narządów  moczo–płciowych: wady nerek, pęcherza moczowego , cewki moczowej oraz jajników i jąder.
 • Innych chorób chirurgicznych okresu noworodkowo-niemowlęcego, w szczególności: przerostowe zwężenie odźwiernika , stany zapalne jamy brzusznej  w tym martwiejące zapalenie jelit( NEC), perforacje i niedrożności przewodu pokarmowego, przepukliny pachwinowe , patologie jądra: jądro niezstąpione, wodniak jądra i powrózka nasiennego, skręt jądra lub jego przydatków, torbiele/potworniak lub skręt jajnika i inne;
 • ogólnej chirurgii dziecięcej:
  • zaburzenia rozwojowe płuc (torbielowatość płuc , sekwestracje , rozedma płatowa), torbiele enterogenne,
  • zwężenia /uszkodzenia przełyku, przetoki przełykowo-tchawicze,
  • przepuklina przeponowa/ rozworu przełykowego/Morgagiego, zwiotczenie przepony,
  • wady powłok brzusznych: przepukliny brzuszne wrodzone i nabyte w tym kresy białej, nadpępkowe i pępka, oraz pachwinowe,
  • choroby dróg żółciowych i trzustki: kamica pęcherzyka żółciowego, torbiele dróg żółciowych, zapalenie i torbiele  trzustki,
  • choroby jelit: niedrożności wrodzone i nabyte(wgłobienie jelit, niedrożności zrostowe, skręt jelit, torbiele przewodu pokarmowego), krwawienia ( uchyłek Meckela , krwawienia z odbytu i odbytnicy, szczeliny odbytu , żylaki odbytnicy),  stany zapalne (zapalenie wyrostka robaczkowego, perforacje jelit, nieswoiste zapalenia jelit –choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit, polipowatość jelit),  choroba refluksowa przełyku, przewlekłe zaparcia itp
  • patologie jądra: jądro niezstąpione, wodniak jądra i powrózka nasiennego, skręt jądra lub jego przydatków, stany zapalne
  • choroby jajników :torbiele/potworniak lub skręt jajnika i inne;
 • urologii dziecięcej: wady układu moczowego: wodonercze, zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego, nerka torbielowata, kamica moczowa refluks pęcherzowo-moczowodowy, zastawki cewki tylnej , wnętrostwo, skręt jądra lub jego przydatków, stany zapalne jadra/najądrza, spodziectwo, wierzchniactwo, stulejka, żylaki powrózka nasiennego, cystoskopia i zabiegi cystoskopowe, badania urodynamiczne- diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu i dysfunkcji dolnych dróg moczowych, itp.;
 • urazowej chirurgii dziecięcej :urazy kończyn, urazy czaszkowo-mózgowe, urazy klatki piersiowej i brzucha, urazy wielonarządowe, oparzenia.
 • torakochirurgii dziecięcej , w tym torakoskopowe i wykonywane techniką klasyczna zabiegi resekcji zmian płucnych, torbieli enterogennych ,  operacje niedrożności – przełyku, usuniecie ciał obcych z klatki piersiowej i inne;
 • chirurgii endokrynologicznej- choroby tarczycy i przytarczyc;
 • chirurgii plastycznej: wyrośla przyduszne, wady kończyn : palcozrost, palce dodatkowe , przewężenia amniotyczne, ginekomastia, znamiona skórne, operacyjne leczenie odleżyn itp.;
 • operacji wideochirurgicznych  klatki piersiowej i jamy brzusznej (appendectomia , cholecystectomia, operacje żylaków powrózka nasiennego, oraz przepuklin pachwinowych metodą PIRS; laparoskopia diagnostyczna , torakoskopia diagnostyczna, torakoskopowi operacja zmian torbielowatych płuc oraz sekwestracji płuc, usuniecie ciał obcych z klatki piersiowej itp ;
 • tzw. „małej chirurgii”- usuniecie zmian skórnych , guzków tkanki podskórnej , nacięcia ropni, leczenie wrastających paznokci,  itp. (Zabiegi wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia).
Osiągnięcia Kliniki
 • Dzięki ogromnemu doświadczeniu, licznym stażom krajowym i zagranicznym Klinika stanowi czołowy ośrodek w Polsce w diagnostyce,  leczeniu  i dalszej opiece płodów/noworodków z wrodzonymi  wadami / zespołem wad wrodzonych ( np.: VACTREL), a w szczególności w zakresie wad dotyczących:
  • Przepony ( wrodzona przepuklina przeponowa, wiotkość przepony)
  • Niedrożności przewodu pokarmowe ( przełyku , dwunastnicy, jelita cienkiego / grubego , malformacji odbytniczo-odbytowych);
  • Narządów klatki piersiowej (torbielowatość płuc, sekwestracje płuc , torbiele enterogenne)
  • Potworniaków zwłaszcza w lokalizacji krzyżowo ogonowej, jajników;
  • Anomalii układu moczopłciowego (wady nerek , pęcherza i cewki moczowej , anomalie jajników i jąder)
 • Od 2015 roku wprowadzono kompleksowe postępowanie diagnostyczno lecznicze u dzieci po  operacjach z powodu wad odbytniczo-odbytniczych. Klinika dysponuje nowoczesną aparaturą do diagnostyki i wizualizacji funkcji tego odcinka przewodu pokarmowego (aparat do manometrii wysokiej rozdzielczości 3D), oraz urządzeniami do elektrostymulacji mięśni miednicy małej i ćwiczeń biofeed-back).
 • We współpracy z Kliniką Ginekologii , Rozrodczości i Terapii Płodu  ICZMP udział w diagnostyce i wewnątrzmacicznym leczeniu płodów z wadą wrodzoną narządów klatki piersiowej i brzucha – utworzenie zespołu ekspertów do wielospecjalistycznej opieki nad płodem ze stwierdzoną wadą wrodzoną;.
 • We współpracy z Prof. dr hab. med. Markiem Dedecjusem z Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Instytutu Onkologii w Warszawie przeprowadzono pierwsze w Polsce operacje profilaktycznego usunięcia tarczycy u dzieci rodziców operowanych z powodu dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy.
 • Opracowanie przy współudziale pracowników Politechniki Łódzkiej i Tricomedu  oraz zastosowanie praktyczne Tegmentum  (siatka poliestrowa powlekana poliuretanem lub kolagenem-materiał opatentowany) jako substytutu powłok w leczeniu wrodzonych wad powłok t.j.: przepuklina pępowinowa , wrodzone wytrzewienie).
 • Od 2007 roku w Klinice wykonywane są operacje przez odbytniczej resekcji jelita (TEPT) u noworodków i niemowląt z chorobą HIrschsrunga (wrodzoną dysganglionozą).
 • Zastosowanie prototypu polskiego miernika ciśnienia w pęcherzu moczowym (wspólnie z zespołem Prof. Jana Burcana z Politechniki Łódzkiej) podczas operacyjnego zamykania powłok brzusznych co pozwala zapobiec wystąpieniu powikłaniom zagrażającym życiu dziecka związanym z zespołem cieśni brzusznej, mogącym wystąpić w czasie leczenia wad powłok brzusznych czy przepukliny przeponowej (patent i upowszechnienie stosowania w Polsce)
 • Zakończone sukcesem operacje rozdzielenia zroślaków (bliźniąt syjamskich) o typie omphalopagus.
 • Wprowadzenie biopsji ssącej odbytnicy (BSO) jako badania podstawowego w diagnostyce  zaparć u niemowląt i małych dzieci. Badania histopatologiczne wycinków pobranych podczas BSO od ok. 1200 dzieci z objawami przewlekłych zaparć potwierdziły przydatność tego badania w diagnostyce zaparć u dzieci, nie tylko jako badania przesiewnego, ale również wysoka zgodność z wynikami pełnej biopsji ściany odbytnicy co ma duże znaczenie w rozpoznawaniu HD i innych pokrewnych zaburzeń unerwienia.
 • W Klinice coraz szerzej stosowane są małoinwazyjne techniki diagnostyki /operacji zwłaszcza noworodków i niemowląt z wadami wrodzonymi narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej .
 • Opracowanie i wprowadzenie do pracy klinicznej algorytmów postępowania diagnostyczno-leczniczego u noworodków/niemowląt  z  wadą układu moczopłciowego czy  wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym .
Wykonywane zabiegi:

Przeprowadzane w Klinice zabiegi operacyjne u noworodków/dzieci  są zgodne z światowymi/europejskimi standardami i wykonywane są zarówno techniką klasyczną , jak i z zastosowaniem małoinwazyjnej wideochirurgii (technika laparoskopowa /torakoskopowa). Zabiegi obejmują między innymi: rekonstrukcje przełyku, operacje niedrożności  jelit , operacje rekonstrukcyjne niedrożnego odbytu , przez odbytnicze resekcje jelita w dysganglionozach ( w tym w ch. Hirschsrunga), operacje dróg żółciowych , ( w tym rekonstrukcję przewod ów zewnątrzwątrobowych, cholecystectomię), rekonstrukcje powłok brzusznych, plastykę przepony z wykorzystaniem materiałów sztucznych, operacje przepuklin w tym pachwinowej, strumektomie, zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej (usunięcia znamion, wyrośli , palcozrostu, odleżyn itp). Wykonywane są również zabiegi z zakresu urologii dziecięcej obejmujące między innymi zabiegi plastyczne ( np. w spodziectwie, niezstąpionych jadrach)  i rekonstrukcyjne  (wady nerek , pęcherza moczowego itp.). W ramach ostrego dyżuru przyjmowani są pacjenci z urazami ,często wielonarządowymi wymagający złożonych zabiegów operacyjnych.

Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:
 • Profesor  zwyczajny  – 1
 • St. asystent – 6
 • Asystent – 0
 • Rezydent – 4

 

 • Wykaz imienny personelu lekarskiego:
  • Anna Piaseczna-Piotrowska     prof. drab. n. med.
  • Hanna Bułhak-Guz, dr hab. n. med. Starszy  asystent, tel. 42 271 14 03
  • Hanna Grochulska-Cerska, dr n. med., Starszy  asystent, tel. 42 271 14 03
  • Elżbieta Jaskólska, dr n. med.     Starszy  asystent    tel. 42 271 14 03
  • Andrzej Jóźwiak , dr n. med.     Starszy  asystent    tel. 42 271 14 03
  • Dariusz Olejniczak, dr n. med., Starszy  asystent, tel. 42 271 14 03
  • Anna Taczalska, dr  lek. med., Starszy  asystent, tel. 42 271 14 03
  • Iwona Jasińska-Jaskuła, Specjal. Pediatrii, dr n. med., Starszy  asystent, tel. 42 271 14 03
Personel pielęgniarski:

Personel pielęgniarski – 27 osób:

 • Pielęgniarka Oddziałowa:  Grażyna Krawczyk – mgr pedagogiki specjalnej
  • Mgr pielęgniarstwa -3
  • Pielęgniarki – specjalizacja pielęgniarstwo chirurgiczne – 5
  • Pielęgniarki – specjalizacja pielęgniarstwo pediatryczne -1
  • Pielęgniarki starsze-20
Personel pozostały:
 • sekretarka medyczna- 1
Dane statystyczne kliniki:

Klinika dysponuje:

40 łóżek chirurgicznych + 5 łóżek oparzeniowych.

W roku 2016 roku w Klinice hospitalizowano  2778  dzieci.  Średni czas pobytu pacjenta wyniósł  3,21 dni. Liczba zabiegów operacyjnych w 2016 roku wyniosła łącznie 1832 , w tym zabiegów wad wrodzonych u noworodków – 263 ,    z chirurgii ogólnej i urologii dziecięcej 1113 i tzw. „małej chirurgii” 456.


data ostatniej aktualizacji: iaR©22.040.2017