Zakład Kardiologii Prenatalnej

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
PRespondek
e-mail:

zdw@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 15 56
fax: 42 271 15 55
gdzie jesteśmy: ico_plany

Profil działalności medycznej:
 • Weryfikacja anomalii stwierdzanych w położniczych przesiewowych badaniach USG lub testach biochemicznych
Osiągnięcia Kliniki
 • Zorganizowanie od podstaw placówki usługowo-naukowej świadczącej profesjonalne prenatalne badania kardiologiczne;
 • zorganizowanie systemu archiwizacji elektronicznej dokumentacji obrazów i filmów z badań, stworzenie komputerowej bazy danych (> 18.000 rekordów dotyczących płodów, ciężarnych i noworodków);
 • Pierwsze 3 polskie podręczniki dotyczące kardiologii płodu (ostatni 2011 – Atlas Wad Serca Płodu)
 • 1 habilitacja, 8 doktoratów, 20 prac magisterskich
 • Wprowadzenie 5 dniowych praktycznych szkoleń indywidualnych dla lekarzy
 • W roku 2012 – pierwsza w Polsce Wystawa Fotografii Serca Płodu (w łódzkich i warszawskich galeriach sztuki oraz na terenie Biblioteki UMedu)
 • W roku 2013/ 2014 przeniesiono działalność Zakładu z pawilonu położniczo-ginekologicznego do pawilonu pediatrycznego. Remont pomieszczeń możliwy był dzięki wsparciu fundacji rodziców: Cor Infantis , Serce Dziecka oraz Fundacji Radia Zet
Wykonywane zabiegi:
 • Badania są nieinwazyjne
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • prenatalna kwalifikacja do postnatalnych zabiegów u noworodków w pierwszych godzinach po odcięciu pępowiny
 • test tlenowy u płodów z wybranymi anomaliami klatki piersiowej i płuc płodu
 • konsultacje internetowe
Personel lekarski:
Personel pielęgniarski:
Personel pozostały:
Dane statystyczne kliniki:

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel lekarski:
 • ilość profesorów zwyczajnych 1
 • ilość starszych asystentów 1
 • ilość młodszych asystentów 1
 • ilość rezydentów 1

Personel pielęgniarski:
 • ilość pielęgniarek 2, w tym:
  • mgr pielęgniarstwa 1
  • starszych pielęgniarek 1

Personel pozostały:
 • ilość sekretarek medycznych 1

Wykaz imienny personelu lekarskiego:
 • Maria Respondek-Liberska, Prof. dr hab. n. med., Kierownik Zakładu, majkares@uni.lodz.pl, tel. 42 271 15 56
 • Maciej Słodki, dr hab. n. med., adiunkt , maciejslodki@op.pl, tel. 42 271 15 56
 • Hanna Moczulska, dr n. med., adiunkt, hanna.moczulska@op.pl, tel. 42 271 15 56

Dane statystyczne kliniki:
 • W roku 2013 w Zakładzie było 1350 pacjentów

data ostatniej aktualizacji 27.03.2014