Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail:

kpg@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 13 41, 42 271 13 21
fax: 42 271 13 40
gdzie jesteśmy: ico_plany

 

Profil działalności medycznej:

Klinika prowadzi szerokoprofilową i wielospecjalistyczną działalność w zakresie świadczącą całodobowe usługi w zakresie gastroenterologii dzieci i młodzieży, gastroenterologii młodych dorosłych, alergologii dzieci i młodzieży, pediatrii ogólnej od 0 do 18 r.ż. oraz leczenia żywieniowego

Osiągnięcia Kliniki

medyczne

 • Wypracowanie standardów postępowania leczniczego w zarażeniu Giardia lamblia
 • Wypracowanie standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu chorób zależnych od zakażenia Helicobacter pylori (choroba wrzodowa, zapalenia żołądka i dwunastnicy)
 • Wypracowanie algorytmów postępowania w diagnostyce i leczeniu chemicznych oparzeń przełyku u dzieci
 • Wprowadzenie zastosowania metod endoskopowych w terapii ostrego zapalenia trzustki u dzieci
 • Wykazanie związku zaburzeń układu moczowego (popuszczanie moczu dzienne i nocne, częstomocz, ZUM) z przewlekłym zaparciem, wypracowanie algorytmu postępowania
 • Wypracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz wdrożenie ich do stosowania w przewlekłych zaparciach czynnościowych
  u dzieci
 • Wprowadzenie do terapii choroby Leśniowskiego-Crohn’a leczenia biologicznego (pierwsze przetoczenie w 2003 roku)
 • Wprowadzenie do diagnostyki przetoki przełykowo-tchawiczej technik endoskopowych ich uwidaczniania oraz terapii przezendoskopowej
  z zastosowaniem kleju tkankowego
 • Wprowadzenie do endoskopii pediatrycznej techniki koagulacji argonowej
 • Dostosowanie enterografii w Rezonansie Magnetycznym do badania jelita cienkiego u dzieci
 • Wprowadzenie diagnostyki wczesnego wykrywania zagrożenia chorobami metabolicznymi i układu naczyniowego (zespół metaboliczny) u dzieci
 • Wdrożenie standardów prewencji, diagnostyki i terapii w zaparciu czynnościowym u dzieci (opracowanie poradnika dla rodziców)
 • Wprowadzenie elastografii do postępowania diagnostycznego w chorobach wątroby u dzieci.
 • Diagnostyka krwawień z odbytu u niemowląt i dzieci młodszych

społeczno-organizacyjne:

 • Utworzenie w 2010 Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego „Abdominek, a od 2012 roku – uzyskanie dla Towarzystwa statusu Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000352168 („1%” – nr konta PKP BP 84 1020 3408 0000 4902 0255 7288)

Towarzystwo prowadzi działalność wspomagającą i edukacyjną dla dzieci
i ich rodzin z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego oraz działalność profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci i ich opiekunów w przedszkolach i szkołach oraz innych skupiskach. Ponadto organizuje spotkania szkoleniowe dla lekarzy POZ i z Oddziałów Pediatrycznych w województwie łódzkim.

 • Utworzenie „strefy rodzica” w Klinice – miejsca wypoczynku i adaptacji socjalnej do warunków hospitalizacji chorych dzieci oraz ich opiekunów.
 • Utworzenie Samodzielnej Pracowni Endoskopowej Przewodu Pokarmowego do badań pacjentów hospitalizowanych, jak i pacjentów ambulatoryjnych (rejestracja tel. 42 271 13 47).
 • Możliwość całodobowa przeprowadzenia pilnych (ratujących życie) zabiegów endoskopowych u dzieci.
 • Utworzenie Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego oraz Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.
 • Utworzenie Pracowni Badań Alergologicznych.
 • Udział w leczeniu chorób ultrarzadkich enzymoterapią zastępczą (mukopolisacharydozy i inne).
 • Utworzenie Gabinetu Przetoczeń – do leczenia immunomodulującego oraz immunosupresyjnego (terapia biologiczna, enzymoterapia zastępcza).
 • Utworzenie Pracowni do zbierania materiału biologicznego (zamrażarka do -70 st. C, wirówka z systemem chłodzącym) do dalszych analiz naukowych
 • Organizowanie Konferencji, Zjazdów, Kongresów o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, a także lokalnym.
 • Utworzenie Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego.
 • Działalność naukowa w oparciu o granty KBN, NCN, młodego naukowca
 • Działalność dydaktyczna w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy (kursy CMKP, akredytacje do szkoleń w ramach specjalizacji z pediatrii, alergologii i gastroenterologii)

Uzyskanie pozytywnej oceny audytu przeprowadzonych badań Klinicznych przez FDA w 2011r – http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/CLIIL/index.

Wykonywane zabiegi:

Pracownia Endoskopowa:

 1. ezofago-gastro-duodenoskopie – wziernikowanie przełyku, żołądka, dwunastnicy
 2. kolono-ileoskopie – wziernikowanie jelita grubego i końcowego odcinka jelita krętego
 3. sigmoidoskopie – wziernikowanie dystalnego odcinka jelita grubego
 4. annoskopie – wziernikowanie odbytu
 5. hamowanie krwawień z przewodu pokarmowego
 6. obliteracja i eradykacja metodą skleroterapii i opaskowania żylaków przełyku
 7. polipektomie –       przezendoskopowe usuwanie polipów
 8. poszerzanie zwężeń przełyku
 9. usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
 10. przezendoskopowe zakładanie gastrostomii (PEG)

 

Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

 1. 24 godzinne pH-impedancje przełyku (diagnostyka refluksu)
 2. manometrie odbytu wysokiej rozdzielczości 3D (diagnostyka zaparcia)
 3. wodorowe testy oddechowe (WTO) – nieinwazyjna diagnostyka nietolerancji laktozy (cukru mleka), fruktozy (cukru owoców) i przerostu bakteryjnego jelit zastosowanie
  u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych

 

We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej

 1. enterografie w rezonansie magnetycznym – obrazowanie zmian w zakresie jelita cienkiego
 2. cholangiografie w rezonansie magnetycznym – nieinwazyjne obrazowanie zmian
  w zakresie dróg żółciowych
 3. test Hintona – oceniający czas pasażu jelitowego i lokalizację zaburzeń czynności propulsywnej jelit
 4. USG brzucha z możliwością oceny:
 • grubości ściany jelit (w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu choroby Crohn’a)
 • wielkości bańki odbytnicy (w diagnostyce zaparcia czynnościowego)
 • czynności pęcherzyka żółciowego (diagnostyka zaburzeń kurczliwości)

 

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • spirometria po prowokacji wysiłkiem
 • spirometria po prowokacji metacholiną (diagnostyka nadreaktywności oskrzeli)
 • bodypletyzmografia dla niemowląt i dla dzieci starszych oraz młodzieży
  i dorosłych – badanie czynności płuc, które pozwala na ocenę całkowitej ilości zawartego w płucach powietrza (TLC – total lung capacity) oraz na ocenę oporów w płucach

Pracownia Badań Alergologicznych:

 • punktowe testy skórne z alergenami powietrzno-pochodnymi i pokarmowymi, komercyjnymi i natywnymi
 • naskórkowe testy płatkowe z serią europejską i alergenami natywnymi
 • możliwość oznaczenia stężenia swoistych przeciwciał IgE
 • próby prowokacji donosowych z rhinoskopią (ocena zmian śluzówki nosa)
 • wargowe próby prowokacji pokarmowej
 • próby prowokacyjne otwarte i zamknięte z pokarmami – ocena czy pacjent wymaga diety eliminacyjnej, czy też nabył tolerancję na alergeny i nie wymaga już takiej diety
 • panele IgE swoistych alergenów powietrzno-pochodnych i pokarmowych
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • określanie aktywności enzymów trawiących dwucukry rąbka szczoteczkowego jelita cienkiego
 • diagnostyka zaburzeń jelitowych (nieprawidłowości bakteriologiczne, zapalenia alergiczne odbytnicy i jelita grubego, obecność domieszki krwi stolcu) u niemowląt
 • hospitalizacja młodzieży powyżej 18 roku życia z ciężkimi chorobami przewodu pokarmowego w kontynuacji opieki
 • utworzenie „strefy rodzica”
Personel lekarski:
 • liczba doktorów habilitowanych                               1
 • liczba doktorów n. med.                                            11
 • liczba starszych asystentów                                      13
 • liczba młodszych asystentów                                    1
 • liczba rezydentów                                                     15

dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc – prof. ICZMP
(specjalista pediatrii, gastroenterologii, gastroenterologii dzieci, endoskopista, specjalizująca się w alergologii) tel. 42 271 13 42

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Ryszard Makosiej
(specjalista pediatrii, nefrologii, gastroenterologii) tel. 42 271 13 22

Pozostały personel lekarski:           

gab. lekarski pododdział gastroenterologii – tel. 42 271 13 48, 42 271 13 49, 42 271 13 29

lekarz dyżurny- tel.42 271 13 43,

gab. lekarski pododdział alergologii – tel. 42 271 13 23, 42 271 13 27, 42 271 13 28

 1. dr n. med. Durko Alina                                 specjalista pediatrii i gastroenterologii oraz gastroenterologii dzieci i endoskopista
 2. dr n.med. Dółka Elżbieta                               specjalista pediatrii i alergologii
 3. dr n. med. Dyńska Eleonora                        specjalista pediatrii i pulmonologii
 4. dr n. med. Gołąbek Wioletta                         specjalista pediatrii i alergologii
 5. lek. Kolejwa Michał                                      specjalizujący się w pediatrii
 6. dr n. med. Kulig Karolina                              specjalista pediatrii i alergologii
 7. dr n. med. Niedworok Małgorzata                 specjalista pediatrii
 8. dr n. med. Pasowska Renata                          specjalista pediatrii
 9. lek. Sobczyńska Krystyna                             specjalista pediatrii, specjalizująca się

w alergologii

 1. dr n. med. Socha-Banasiak Anna                  specjalista pediatrii, specjalizująca się w dziedzinie gastroenterologii dzieci
 2. dr n. med. Sordyl Beata                                specjalista pediatrii i gastroenterologii oraz gastroenterologii dzieci, endoskopista
 3. dr n. med. Szabelska-Zakrzewska Katarzyna         specjalista interny i gastroenterologii, endoskopista

 

REZYDENCI

 1. lek. Kosielska Joanna
 2. lek. Kapka Karolina
 3. lek. Kazanek-Zasada Joanna
 4. lek. Kamińska – Sobczak Aleksandra
 5. lek. Smalczewska Paula
 6. lek. Majewska Małgorzata
 7. lek. Ozimek Anna
 8. lek. Pacześ Krzysztof
 9. lek. Partyka Małgorzata
 10. lek. Pawlikowski Bartosz (specjalista dermatolog – wolontariat)
 11. lek. Powązka Aleksandra
 12. lek. Szymańska – Asztemborska Agnieszka
 13. lek. Ślęzak Joanna
 14. lek. Ślusarek Barbara
 15. lek. Żyła Michał
Personel pielęgniarski:

Pielęgniarka Oddziałowa:                  dr n. med. Jolanta Krawczyk (tel. 42 271 13 44)

Pozostałe pielęgniarki:

Pododdział Gastroenterologii:           (pok. piel. tel. 42 271 13 45, 42 271 13 46)

 • mgr pielęgniarstwa                                       3
 • licencjatów pielęgniarstwa                            2
 • specjalistki pielęgniarki                                 3
 • starszych pielęgniarek                                   15

Podododział Alergologii:                   (pok. piel. tel. 42 271 13 26)

Pielęgniarka Koordynująca               mgr Katarzyna Śpiewak (tel. 42 271 13 25)

 • mgr pielęgniarstwa                                        2
 • licencjatów pielęgniarstwa                            6
 • specjalistki pielęgniarki                                 5
 • starszych pielęgniarek                                   7
Personel pozostały:

Sekretarki (Mariola Jedynak, Iwona Domiza)

Dietetyk (Elżbieta Wilczak) 42 271 13 45

Salowe – 9

Dane statystyczne kliniki:
 • Łóżka: Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii dysponuje:
  • Liczba łóżek– 80 łóżek (20 łóżek pediatrycznych, 20 łóżek gastrologicznych – dzieci, 5 łóżek
  • gastroenterologicznych – młodzi dorośli, 20 łóżek alergologicznych, 15 pediatrycznych,niemowlęcych)
  • Liczba sal chorych – 37 (16 pododdział dzieci starszych + 21 pododdział dzieci młodszych)
 • Liczba hospitalizacji:
  • 2014 r.: łącznie dzieci 4 032 (2550 pododdział gastroenterologii + 1482 pododdział alergologii)
  • 2015 r.: łącznie: 5 033 dzieci (3545 pododdział gastroenterologii + 1488 pododdział alergologii)
  • 2016 r. z uwzględnieniem remontu w Klinice i wyłączeniem połowy sal chorych przez ponad pół roku: łącznie: 3470 (2316 pododdział gastroenterologii + 1154 pododdział alergologii)

 

Czas oczekiwania na przyjęcie (dni, tygodnie) – planowe 3 – 5 dni; pilne – przyjęcia natychmiast.

 • Przyczyny oczekiwania na przyjęcie na oddział (medyczne, pozamedyczne):
  • planowe zabiegi endoskopowe (w znieczuleniu ogólnym 2 x w tygodniu)
 • Liczba badań endoskopowych w 2016.
  • gastroskopia – 1155
  • kolonoskopia – 474
  • owe (w znieczuleniu ogólnym 2 x w tygodniu)
 • Liczba badań w 2016e.
  • gastroskopia – 1155
  • kolonoskopia – 474

data ostatniej aktualizacji: iaR©30.04.2017