Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

Kierownik Kliniki: p.o. Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Marek Nowak, prof. zw. ICZMP
   
e-mail:

sek24@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 11 61
fax: 42 271
gdzie jesteśmy: ico_plany

 

Profil działalności medycznej:

Diagnostyka chorób ginekologicznych, ginekologia operacyjna i zachowawcza oraz ginekologia onkologiczna

 • Procedury diagnostyczne obejmują:
  • diagnostykę ultrasonograficzną patologii miednicy i jamy brzusznej w ginekologii, w tym nowoczesne badania z zastosowaniem funkcji kolorowego dopplera, power-doppler i wolumetrii ultrasonograficznej
  • diagnostykę obrazową patologii miednicy i jamy brzusznej w ginekologii (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
  • diagnostykę ultrasonograficzną zaburzeń statyki i nietrzymania moczu
  • diagnostykę ultrasonograficzną wczesnej ciąży
  • kolposkopową ocenę zmian na szyjce macicy, w pochwie i na sromie
  • histeroskopową ocenę zmian w jamie macicy wraz z możliwością pobierania materiału do badań histopatologicznych
  • biopsje materiału z jamy macicy, kanału i tarczy szyjki macicy, pochwy, sromu i krocza
  • badanie kontrastowe kształtu macicy i drożności jajowodów (HSG)
  • laparoskopię diagnostyczną z badaniem drożności jajowodów
  • laparoskopię diagnostyczną z biopsją zmian podejrzanych
  • badania mikrobiologiczne środowiska pochwy, szyjki macicy, krwi, ran i jam ciała
  • badania hormonalne cyklu miesiączkowego oraz we wczesnej ciąży
  • badania markerów nowotworowych w guzach jajnika ze szczególnym uwzględnieniem badań CA 125 i HE4 oraz wyliczeniem indeksu ryzyka złośliwości guzów jajnika ROMA
 • Procedury zabiegowe obejmują:
  • łyżeczkowanie macicy w przypadku nieprawidłowych krwawień, przed planowymi operacjami macicy, w ciąży obumarłej, w przypadku poronienia niecałkowitego i zatrzymanego, resztek po poronieniu, podejrzenia zaśniadu i innych patologii trofoblastu, rozrostów endometrium, polipów i raka endometrium;
  • pobieranie wycinków z szyjki macicy i wyskrobin z kanału szyjki w przypadku rozległych ektopii (nadżerek), zniekształceń i przerostu szyjki, polipów, dysplazji i raka szyjki macicy.
  • pobieranie wycinków z pochwy i sromu w przypadku dysplazji, zmian zanikowych, liszaja, leukoplakii, kłykcin, raka, znamion barwnikowych, czerniaka, guzów łagodnych i torbieli sromu.
  • drenaż i marsupializacja ropni i torbieli gruczołu Bartholina, usuwanie torbieli ścian pochwy (Gartnera)
  • elektrokoagulacja zmian na szyjce macicy lub sromie, elektroresekcja kłykcin sromu, elektrokonizacja szyjki macicy
  • histeroskopia operacyjna – usuwanie zrostów wewnątrzmacicznych, polipów endometrialnych, drobnych mięśniaków (<1 cm średnicy), pobieranie biopsji celowanej z endometrium
  • nakłuwanie i opróżnianie łagodnych torbieli prostych jajnika pod kontrolą USG (BACC)
 • Zakres zabiegów operacyjnych kliniki obejmuje:
  • mięśniaków macicy
  • guzów jajnika
  • – nowotworów złośliwych narządu rodnego z uwzględnieniem operacji radykalnych wykonywanych w raku jajnika, raku trzonu i szyjki macicy.
 • Leczenie operacyjne z dostępu pochwowego łagodnych schorzeń macicy: mięśniaków, nieprawidłowych przerostów błony śluzowej macicy, stanów przednowotworowych szyjki macicy.
 •  Leczenie operacyjne na drodze laparoskopii
  • łagodnych guzów jajnika
  • mięśniaków macicy u młodych kobiet
  • ciąży pozamacicznej
  • endometriozy miednicy mniejszej we wszystkich stadiach zaawansowania ze szczególnym uwzględnieniem endometriozy głęboko naciekającejLeczenie operacyjne metodą tradycyjnej laparotomii (otwarcia jamy brzusznej) łagodnych i złośliwych schorzeń ginekologicznych, w tymLeczenie operacyjne z dostępu pochwowego łagodnych schorzeń macicy: mięśniaków, nieprawidłowych przerostów błony śluzowej macicy, stanów przednowotworowych szyjki macicy.
 •  Laparoskopowe usunięcie narządu rodnego w wybranych przypadkach łagodnych i złośliwych schorzeń macicy.
 • Leczenie operacyjne wszystkich postaci endometriozy narządu rodnego i miednicy mniejszej ze szczególnym uwzględnieniem endometriozy przegrody odbytniczo-pochwowej, tzw. głęboko naciekającej oraz endometriozy pęcherza moczowego.
 • Leczenie operacyjne przednowotworowych zmian szyjki macicy rozpoznanych w wyniku tzw. diagnostyki poszerzonej przeprowadzonej uprzednio w klinice.
 • Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego (obniżenia i wypadania macicy i pochwy) z wykorzystaniem materiału biomedycznego (podwieszenie pochwy i macicy przy pomocy siatki umieszczonej pod przednią i/lub tylną ścianą pochwy i wyprowadzonej przez niewielkie, <1 cm, nacięcia w pachwinie i/lub na pośladku w niewielkiej odległości od odbytu. Do powyższych zabiegów wykorzystujemy systemy typu Prolift oraz Perigee i Apogee.
 • Leczenie operacyjne   wysiłkowego nietrzymaniu moczu poprzez wszczepienie beznapięciowej taśmy pod środkowy odcinek cewki moczowej z dostępu przez otwory zasłonione – system TOT.
 • Leczenie operacyjne łagodnych i złośliwych schorzeń zewnętrznych narządów płciowych z uwzględnieniem operacji radykalnych w raku sromu.
Osiągnięcia Kliniki

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Klinice, we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Medyczny) prowadzą do powstawania prac publikowanych w prasie krajowej i międzynarodowej oraz wystąpień na zjazdach międzynarodowych. Pracownicy Kliniki są zapraszani do wygłaszania wykładów na zjazdach w Polsce i za granicą, a także do współpracy przy redakcji rozdziałów w podręcznikach i monografiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wdrażanie standardów przeprowadzania operacji rekomendowanych przez ginekologiczne (FIGO) i onkologiczne (ESGO) towarzystwa naukowe skutkuje coraz lepszymi wynikami leczenia. W Klinice prowadzone jest szkolenie podyplomowe lekarzy w ramach specjalizacji z położnictwa/ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Wykonywane zabiegi:
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • Operacje odtwórcze przeprowadzane w przypadkach wrodzonych wad rozwojowych narządu rodnego
 • Operacje laparoskopowe w przebiegu endometriozy głęboko naciekającej              z uwzględnieniem endometriozy pęcherza moczowego
 • Limfadenektomia przeprowadzana drogą laparoskopową w przebiegu raka endometrium
 • Radykalne usunięcie szyjki (trachelektomia – zabieg zachowujący płodność)       w raku szyjki drogą pochwową z laparoskopowym usunięciem węzłów chłonnych miednicy
 • Panikulektomia – wycięcie fałdu skórno-tłuszczowego celem poprawy dostępu operacyjnego u pacjentek onkologicznych ze skrajną otyłością
Personel lekarski:
 • ilość profesorów zwyczajnych – 2
 • ilość profesorów nadzwyczajnych- 3
 • ilość adiunktów – 0
 • ilość starszych asystentów – 9, w tym z tytułem doktora  – 9
 • ilość asystentów – 0
 • ilość rezydentów – 13, w tym z tytułem doktora – 1

Wykaz imienny personelu lekarskiego

 • Krzysztof Szyłło, prof. zw. dr hab.n.med., e-mail: krzysztofszyllo@iczmp.edu.pl., tel. 42 271 11 62
 • Jacek R. Wilczyński, prof. zw. dr hab. med. , Zastępca Kierownika Kliniki,   tel., 42 271 11 52
 • Tomasz Stetkiewicz, dr hab. med. prof. nadzw. ICZMP, tel,. 42 271 11 53
 • Marek Nowak, dr hab. med. prof. nadzw. ICZMP, tel., 42 271 11 56
 • Grzegorz Stachowiak, dr hab. med. prof. nadzw. ICZMP, tel., 42 271 11 56
 • Urszula Bartodziej, dr n.med., starszy asystent, tel. 42 271 11 63
 • Anna Bartosińska-Dyc, dr n.med., starszy asystent, tel. 42 271 11 63
 • Jarosław Górski, dr n.med., starszy asystent, tel. 42 271 11 63
 • Dorota Kolasa-Zwierzchowska, dr n. med., st asystent, tel., 42 271 11 58
 • Bartosz Kulig, dr n.med., starszy asystent, tel. 42 271 11 63
 • Artur Szpakowski, dr n. med., st asystent, tel., 42 271 11 58
 • Agnieszka Wilamowska, dr n. med., st asystent, tel., 42 271 11 58
 • Jacek Władziński, dr n. med., st asystent, tel., 42 271 11 58
 • Agnieszka Zając, dr n. med., st asystent, tel., 42 271 11 58

 

Rezydenci:

 • Zofia Gordon, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 63
 • Łukasz Janas, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Magdalena Kajdos, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Maciej Korcz, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 63
 • Marta Kostrzewa, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Kinga Księżakowska-Łakoma, dr n. med. rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Natalia Leśnik, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Jakub Malinowski, lek. med. rezydent, tel., 42 271 11 58
 • Beata Mroczkowska, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 63
 • Tomasz Szaflik, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 63
 • Aleksandra Trzepadłek, lek. med., rezydent,  tel., 42 271 11 58
 • Kinga Zimna. lek. med., rezydent,  tel., 42 271 11 58
 • Monika Żyła, lek. med., rezydent, tel., 42 271 11 58

 

Personel pielęgniarski:
 • mgr pielęgniarstwa – 3
 • mgr położnictwa -1
 • mgr innych specjalności – 3
 • starsze pielęgniarki – 21
 • starsze położne – 0
Personel pozostały:
 • ilość sekretarek medycznych – 2
 • ilość dietetyczek – 1
 • ilość salowych  – 4
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika dysponuje  43 łóżkami (stan na 1.01.2016)
 • średni czas pobytu pacjenta w Klinice w roku 2015 wynosił 3,47 dnia
 • w roku 2015 w Klinice było 2537 pacjentek

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015