Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

Kierownik Kliniki:

dr hab. n. med. Marek Nowak, profesor instytutu

 
e-mail:

sek24@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 11 61
42 271 11 64
Pielęgniarka oddziałowa mgr Dorota Karbowiak-Pęzik
 

Profil działalności medycznej:

 • Diagnostyka i leczenie pełnego zakresu chorób kobiecych narządów rozrodczych w tym onkologicznych.
Osiągnięcia Kliniki:

Pracownicy Kliniki odbyli szereg staży i szkoleń w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz stale uczestniczą w sympozjach krajowych i międzynarodowych co zapewnia najwyższą, nowoczesną opiekę medyczną. Wdrażanie aktualnych standardów leczenia rekomendowanych przez ginekologiczne (PTGiP, FIGO) i onkologiczne (ESGO, PTGO) towarzystwa naukowe skutkuje coraz lepszymi wynikami. W Klinice prowadzone jest szkolenie podyplomowe lekarzy w ramach specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Klinice, także we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Medyczny) prowadzą do publikacji w renomowanych czasopismach. Pracownicy Kliniki są zapraszani do wygłaszania wykładów na zjazdach w Polsce i za granicą, a także do współpracy przy redakcji rozdziałów w podręcznikach i monografiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 Wykonywane zabiegi:

Zabiegi operacyjne :

 • Operacje na drodze laparotomii – rozcięcie powłok brzucha daje pełny dostęp do narządów, otrzewnej, przestrzeni pozaotrzewnowej miednicy i całej jamy brzusznej. Wykorzystywane są w leczeniu przede wszystkim chorób nowotworowych jajników, raka szyjki macicy oraz trzonu macicy, ale także do usunięcia bardzo dużych macic zmienionych mięśniakowato, operacji jelitowych w przypadkach endometriozy.

 

 • Operacje laparoskopowe – nie pozostawiają dużych blizn powłok brzucha, a jedynie 3-4 niewielkie nacięcia. Przeprowadzane są celem leczenia łagodnych torbieli jajników, mięśniaków macicy, ciąży pozamacicznej, endometriozy, niepłodności, rozrostów endometrium. Poza tym wykonujemy je w wybranych przypadkach chorób nowotworowych: pewnych raków endometrium, raków jajnika.
 • Operacje z dostępu pochwowego – wykorzystywana jest naturalna droga przezpochwowa i nie ma blizn na powłokach brzucha. Wykorzystywane są w leczeniu obniżenia, wypadania pochwy i macicy oraz wysiłkowego nietrzymania moczu (taśmy TOT) a także łagodnych schorzeń macicy: mięśniaków, rozrostów błony śluzowej macicy, stanów przednowotworowych szyjki macicy.
 • Leczenie operacyjne wszystkich postaci endometriozy narządu rodnego i miednicy mniejszej ze szczególnym uwzględnieniem endometriozy przegrody odbytniczo-pochwowej, tzw. głęboko naciekającej, endometriozy jelit oraz endometriozy pęcherza moczowego.
 • Leczenie operacyjne łagodnych i złośliwych schorzeń zewnętrznych narządów płciowych z uwzględnieniem operacji radykalnych w raku sromu.

Procedury diagnostyczne:

 • diagnostyka ultrasonograficzna narządów miednicy i jamy brzusznej, także z zastosowaniem funkcji kolorowego dopplera, power-doppler i wolumetrii ultrasonograficznej
 • diagnostyka obrazowa patologii miednicy i jamy brzusznej – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • diagnostyka ultrasonograficzna wczesnej ciąży
 • kolposkopowa ocena zmian na szyjce macicy, w pochwie i na sromie
 • histeroskopowa ocena zmian w jamie macicy wraz z możliwością pobierania materiału do badań histopatologicznych
 • biopsje materiału z jamy macicy, kanału i tarczy szyjki macicy, pochwy, sromu i krocza
 • badanie kontrastowe kształtu macicy i drożności jajowodów (HSG)
 • laparoskopia diagnostyczną z badaniem drożności jajowodów
 • laparoskopia diagnostyczną z biopsją/wycięciem zmian podejrzanych
 • badania mikrobiologiczne środowiska pochwy, szyjki macicy, krwi, ran i jam ciała
 • badania hormonalne
 • badania markerów nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem badań CA125 i HE4 oraz wyliczeniem indeksu ryzyka złośliwości guzów jajnika ROMA

Procedury zabiegowe:

 • pobieranie wycinków ze sromu, pochwy, szyjki macicy, jamy macicy
 • łyżeczkowanie macicy w przypadku nieprawidłowych krwawień, przed planowymi operacjami macicy, w ciąży obumarłej, w przypadku poronienia niecałkowitego i zatrzymanego, resztek po poronieniu, podejrzenia zaśniadu i innych patologii trofoblastu, patologii endometrium
 • elektrokoagulacja zmian na szyjce macicy lub sromie, elektroresekcja kłykcin sromu, elektrokonizacja szyjki macicy
 • nacięcie lub marsupializacja ropni gruczołu Bartholina, sromu; usuwanie torbieli ścian pochwy (Gartnera), gruczołu Bartholina
 • histeroskopia operacyjna – usuwanie zrostów wewnątrzmacicznych, polipów endometrialnych, mięśniaków, wkładek wewnątrzmacicznych
 • nakłuwanie i opróżnianie łagodnych torbieli prostych jajnika pod kontrolą USG (BACC)
Procedury rzadkie w skali kraju:
 • Podwieszenie pochwy/macicy do więzadła krzyżowo-kolcowego w przypadkach obniżenia macicy i pochwy.
 • Operacje w przebiegu endometriozy głęboko naciekającej z uwzględnieniem endometriozy pęcherza moczowego i jelit.
 • Operacje odtwórcze przeprowadzane w przypadkach wrodzonych wad rozwojowych narządu rodnego (m.in. Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera).
 • Laparoskopowe usunięcie macicy i węzłów chłonnych w wybranych przypadkach raka endometrium.
Personel lekarski:
 • dr hab. n. med. Marek Nowak, prof. instytutu, tel. 42 271 11 59
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło, prof. instytutu, tel. 42 271 11 62
 • dr hab. n. med. Tomasz Stetkiewicz, prof. instytutu, tel. 42 271 11 53
 • dr n. med. Urszula Bartodziej, tel. 42 271 11 67
 • dr n. med. Anna Bartosińska-Dyc, tel. 42 271 11 67
 • dr n. med. Jarosław Górski, tel. 42 271 11 67
 • dr n. med. Łukasz Janas, tel. 42 271 11 58
 • dr n. med.Magdalena Kajdos, tel. 42 271 11 58
 • dr n. med. Bartosz Kulig, tel. 42 271 11 58
 • dr n. med. Beata Mroczkowska, tel. 42 271 11 67
 • dr n. med. Agnieszka Zając, 42 271 11 58
Personel pielęgniarski:
 • mgr pielęgniarstwa – 3
 • mgr położnictwa -7
 • mgr innych specjalności – 3
 • starsze pielęgniarki – 15
 • starsze położne – 2
Pozostały personel:
 • ilość sekretarek medycznych – 2
 • ilość dietetyczek – 1
 • ilość salowych  – 6
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika dysponuje 39 łóżkami
 • w roku 2019 w Klinice odbyło się 4615 hospitalizacji

Lekarze