Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi z Pododdziałem Chemioterapii

Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Marek Zadrożny
PZadrozny
e-mail:

sek21@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 11 01
fax: 42 271
gdzie jesteśmy: ico_plany

strona w trakcie aktualizacji ———- strona w trakcie aktualizacji———-strona w trakcie aktualizacji


Profil działalności medycznej:
 • Główna dziedziną działalności medycznej  jest nowoczesne i skojarzone leczenie chirurgiczne chorych na raka piersi obejmujące również szeroką gamę jednoczasowych i odroczonych zabiegów rekonstrukcyjnych. Ponadto wykonywane są zabiegi operacyjne gruczołu tarczowego, cholecystektomie, operacje plastyczne różnego rodzaju przepuklin, zabiegi operacyjne nowotworów skóry (czerniak), wszelkie limfadenektomie oraz zabiegi w obrębie jamy brzusznej .
 • Przed i pooperacyjna chemioterapia
Osiągnięcia Kliniki
 • Śródoperacyjna diagnostyka przerzutów raka piersi do węzłów chłonnych wartowniczych .
  Wiarygodny wynik badania „węzła wartownika” (SLN) u chorych operowanych z powodu raka piersi wyznacza optymalne leczenie. Śródoperacyjne histologiczne badanie SLN nie zapewnia czasem dokładnej diagnozy. Dlatego z Zakładem Patomorfologii ICZMP sprawdzono wiarygodność innowacyjnej molekularnej metody wykrywania przerzutów raka piersi do SLN w jednoetapowym teście amplifikacji kwasu nukleinowego (OSNA). Analiza badania klinicznego 98 pacjentek wykazała wyższą użyteczność metody OSNA. Praca została przyjęta na Konges EURAPS RC 2013. Istotne jest znaczenie społeczne i ekonomiczne wyników przeprowadzonych badań.
  W przypadku wykrycia przerzutu do SLN, wykonywana jest niezwłocznie, w trakcie jednego znieczulenia pełna limfadenektomia pachowa. Pacjentka unika kolejnej operacji w znieczuleniu ogólnym wykonywanej po około 2 tygodniach, a często również bardzo kosztownej i obciążającej radioterapii.
 • Poszukiwanie nowych molekularnych czynników rokowniczych w raku piersi.
  Tradycyjne badanie histo-patologiczne, łącznie z oceną węzłów chłonnych i receptorów hormonalnych, nie jest już wystarczające w dzisiejszych czasach dla zaplanowania nowoczesnego leczenia uzupełniającego u chorych na raka piersi. Opracowanie nowych czynników molekularnych pozwala na bardziej precyzyjny dobór skutecznego leczenia lokoregionalnego i systemowego raka piersi. Między innymi wyodrębniono nową postać tzw. „raka trójujemnego”, wymagającego zastosowania specyficznej chemioterapii. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań potwierdzają hipotezę, że polimorfizm niektórych genów może być związany z występowaniem raka piersi w Polsce. Mogą one mieć znaczenie jako potencjalne czynniki rokownicze i predykcyjne, co ułatwi wybór odpowiedniego leczenia uzupełniającego zabieg operacyjny.
Wykonywane zabiegi:
 • Operacje oszczędzające, kwadrantektomie, szerokie miejscowe wycięcia w  z biopsją węzła wartowniczego bądź limfadenektomią pachową
 • Mastektomie – amputacje podskórne z jednoczasową rekonstrukcją w tym profilaktyczne, klasyczne mastektomie sposobem .Maddena
 • Operacje odtwórcze – jednoczasowe bądź odroczone rekonstrukcje z użyciem endoprotez silikonowych oraz rekonstrukcje z tkanek własnych  (TRAM, LD i inne)
 • Operacje łagodnych schorzeń piersi, przerostów miąższu i wad wrodzonych. Korekcja piersi przeszczepem tłuszczu.

 

Procedury unikatowe w skali kraju:
Personel lekarski:
Personel pielęgniarski:
Personel pozostały:
Dane statystyczne kliniki:
 • Klinika dysponuje 22 łóżkami; w tym 9 łóżek w Pododdziale Chemioterapii
  Czas pobytu pacjenta w Klinice w 2015 roku wynosił (w zależności od rodzaju leczenia operacyjnego )
  od  1-go do 8 dni, np. nowotwory złośliwe – 7- 8 dni,
 • łagodne guzy piersi – 3 dni,
 • operacje tarczycy – 5 dni,
 • operacje pęcherzyka żółciowego – 3 – 4 dni,
 • przepukliny – 3 dni.

W roku 2015 w Klinice hospitalizowanych było 1979 pacjentów


data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015