ZP/21/2016

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu CZMP.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: