ZP/33/2016

Prace remontowe – wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi oraz prace remontowe w Hotelu Eskulap należącym do ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: