ZP/41/2016

Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację układu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dla ICZMP w Łodzi, w Budynku Szpitala Pediatrycznego B, ul. Rzgowska 281/289 w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: