ZP/53/2016

Dostawa cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: