ZP/9/2016

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: