ZP/54/2016

 

Dostawa implantów wraz z akcesoriami  do systemów zastawkowych do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla  Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: