ZP/6/2016

Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: