ZP/66/2016

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: