ZP/58/2016

Dostawa odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów (wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego) dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej  Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: