ZP/67/2016

Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane: wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, wymianę filarków okiennych zespolonych  z oknami, świetlików oraz przeszkleń w Budynku Szpitala Pediatrycznego „B: w formule „zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: