Dyrekcja

  Dyrektor ICZMP
Prof. dr hab.n.med. Maciej Banach

    Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Ewa Kalinka

     
  Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
mgr Grzegorz Lewczuk

naczelna12   Naczelna Pielęgniarka
mgr Filomena Bielecka

    • Sekretariat Naczelnej Pielęgniarki 42 271 15 35
    • Adres e-mail Naczelnej Pielęgniarki biuro47@iczmp.edu.pl