Rada Naukowa

 

W dniu 27 września 2017 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2017-2021 posiedzenie Rady Naukowej ICZMP.

W wyniku ukonstytuowania się Rady na Przewodniczącego został wybrany     prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

 

Zastępcami przewodniczącego zostali:

prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

 

Sekretarzem Rady Naukowej została:
prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrkowska

 

Rada Naukowa ICZMP liczy 30 członków,

w tym 15 członków wskazanych przez Ministra Zdrowia.

 

Obsługę Rady Naukowej prowadzi:

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
Anna Lis

tel. 42 271-16-02
e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl

 

Skład Rady Naukowej 2017 – 2021 ICZMP

Regulamin Rady naukowej na kadencje 2017-2021

Harmonogram Posiedzeń RN

Komisja ds. stopni i tytułów 2017 – 2021 ICZMP

Komisja ds. oceny pracowników naukowych 2017 – 2021 ICZMP

 

  
 
 

 
 Rada Naukowa – Kadencja 2011 – 2015
Rada Naukowa – Kadencja 2015 – 2019
     
    data aktualizacji 25.09.2015