ZP/15/2016

Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, środków do uzdatniania wody, baterii, akumulatorków, listew do komputera, przedłużaczy z uziemieniem, filtrów do klimatyzacji dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: