ZP/73/2016

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora Light Cylcer 2,0 oraz odczynników diagnostycznych do badań biochemicznych dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: