ZP/80/2016

Dostawa systemu analizy mikroskopowej ze zintegrowaną bazą obrazów dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka w Zakładzie Genetyki Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: