ZP/48/2016

Prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Pediatrycznego B oraz Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: