ZP/76/2016

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej inwentaryzacji, współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego modułem Środki Trwałe i Wyposażenie firmy Asseco Poland S. A.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: