ZP/57/2016

Dostawa sprzętu dializacyjnego, zestaw drenów dla noworodków kompatybilny z biopompą Maquet BE-H100200, jednorazowych układów oddechowych do CPAP-u bąbelkowego, nebulizatorów pediatrycznych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: