ZP/81/2016

Roboty budowlane związane z obróbką okien i likwidacją mostków termicznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”, dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – projekt i wykonanie.

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: