ZP/85/2016

Usługa serwisowania: 

1 systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,  

2 aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 

3 systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. 

dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: