ZP/89/2016

Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: