ZP/066/2014

ZP/66/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:.

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: