ZP/91/2016

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 3 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Załączniki:

 

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: