ZP/96/2016

Dostawa kompletu baterii do UPS firmy EATON wraz z wymianą filtrów i przeglądem, baterii oświetlenia ewakuacyjnego oraz prostowników wraz z montażem dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: