ZP/84/2016

Dostawa protez, implantów, elektrod nasierdziowych, zastawek serca oraz systemów hemostatycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: