ZP/108/2016

Dostawa platformy do sekwencjonowania NGS dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: