ZP/106/2016

Zaprojektowanie i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu łazienek, pochylni zewnętrznych, wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany nawierzchni i naprawy dylatacji, dostawy i montażu nowych wind, instalacji elektrycznej w ramach projektu pn: „Dostosowanie Infrastruktury Szpitala Pediatrycznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do potrzeb osób niepełnosprawnych”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: