ZP/88/2016

Rozbudowa Cyfrowego Systemu Mamografii Amulet Innovality dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: