ZP/87/2016

Dostawa sprzętu dializacyjnego, zestaw drenów dla noworodków kompatybilny z biopompą Maquet BE-H100200, płynu substytucyjnego do ciągłej terapii nerkozastępczej, dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: