ZP/105/2016

Usługa kompleksowej całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Instytutu „CZMP”. Konwojowanie walorów pieniężnych wraz z ochroną fizyczną spełniająca wymagania obowiązujących przepisów

 

Treść ogłoszenia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: