ZP/116/2016

Wykonanie prac projektowych oraz remontowo-budowlanych niezbędnych do wykonania w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznych w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Instytutu CZMP w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: