Kliniki – Zakłady

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
tel. 42 271 10 61
Kierownik Kliniki — dr n. med. Mariusz Grzesiak
Oddział Położnictwa i Ginekologii – Z-ca Kierownika dr n med. Michał Krekora tel. 42 271 10 61
Oddział Perinatologii i Ginekologii – Z-ca Kierownika dr. n med. Marcin Baum
tel. 42 271 10 81
Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności tel. 42 271 11 81
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Krzysztof Szaflik, prof. zw. ICZMP  
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi tel. 42 271 11 01
Kierownik Kliniki – Dr hab. Marek Zadrożny, prof. nadzw. ICZMP   
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 61
p.o. Kierownik Kliniki — dr hab. n. med. Tomasz Stetkiewicz  prof. zw. ICZMP  
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 31
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Andrzej Malinowski  
Klinika Neonatologii tel. 42 271 10 41
Kierownik Kliniki — dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof.nadzw. ICZMP  
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych tel. 42 271 11 41
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Andrzej Lewiński, prof. nadzw. ICZMP  
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii tel. 42 271 13 41
Kierownik Kliniki — dr hab n.med. Elżbieta Czkwianianc, prof. nadzw. ICZMP  
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii tel. 42 271 13 81
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Krzysztof Zeman  
Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii tel. 42 271 14 01
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n.med. Anna Piotrowska-Piaseczna, prof. nadzw. ICZMP  
Klinika Neurochirurgii tel. 42 271 13 61
p.o. Kierownika Kliniki — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski  
Klinika Neurologii tel. 42 271 13 71
p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Łukasz Przysło  
Klinika Ortopedii i Traumatologii tel. 42 271 13 51
Kierownik Kliniki — dr hab. n.med. Kryspin Niedzielski, prof. nadzw. ICZMP  
Klinika Otolaryngologii tel. 42 271 14 81
Kierownik: — prof. dr hab.n.med. Wiesław Konopka  
Klinika Kardiologii tel. 42 271 14 71
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Jadwiga Moll, prof. zw. ICZMP  
Klinika Kardiochirurgii tel. 42 271 14 51
Kierownik: — prof. dr hab.n.med. Jacek Moll, prof. zw. ICZMP.  
Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych tel. 42 271 15 91
p.o. Kierownika – dr. n. med. Marek Maciejewski  
Klinika Okulistyki tel. 42 271 14 91
P.o. kierownik Kliniki — dr n. med. Dorota Matusiak  
Klinika Int.Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt tel. 42 271 14 11
Kierownik — dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw. ICZMP  
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
tel. 42 271 14 21
Kierownik Zakładu: — p.o. kierownika dr n. med Magdalena Pychyńska-Pokorska  
 Klinika Rehabilitacji tel. 42 271 15 01
p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Marcin Machnia  
Zakład Patomorfologii Klinicznej tel. 42 271 12 81
p.o. Kierownik – dr hab. n. med. Hanna Romanowicz
 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej tel. 42 271 15 71
Kierownik – dr hab. n. med. Piotr Grzelak  
Zakład Genetyki tel. 42 271 12 71
p.o. Kierownik – dr n. med. Agnieszka Gach,   
Zakład Kardiologii Prenatalnej tel. 42 271 15 56
Kierownik – prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska  
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych (CMDLiBP) tel. 42 271 15 11
p.o. Kierownika – mgr Jolanta Romak  
Klinika Onkologii tel. 42 271 11 07
p.o. Kierownika – dr n. med. Ewa Kalinka