ZP/111/2016

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych, zestawów do izolacji DNA oraz odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą zestawu do automatycznego wykonywania ww. badań dl

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: