Programy zdrowotne

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Klinika Ginekologii Operacyjnej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki
Poradnia i Zakład Genetyki Program Badań Prenatalnych
Zakład Patomorfologii Klinicznej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny