Programy zdrowotne

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Klinika Ginekologii Operacyjnej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki
Poradnia i Zakład Genetyki Program Badań Prenatalnych
Zakład Patomorfologii Klinicznej Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny
 Pracownia mammografii Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki
Pracownia mammografii Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej