ZP/97/2016

Dostawa odczynników diagnostycznych, zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki drobnoustrojów i krążków do oznaczania lekowrażliwości dla Samodzielnej Pracowni Zakażeń Szpitalnych Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: